CENÍK                  Ceny jsou platné pro tento rok /2023/


CHATA ANEŽKA
Šumava /Pohorsko
11. 900,-Kč
/+spotř.el./
TÝDENNÍ POBYT září, červen
 • TÝDENNÍ POBYT / říjen, listopad, duben, květen
 • 8.900,- Kč /+spotř.el./
 • VÍKENDOVÝ POBYT /pátek - neděle/
 • 4.900,- Kč /+spotř.el./
 • TÝDENNÍ POBYT Hlavní sezóna
 •   červenec - srpen  2024
 •   13.900,-Kč /+spotř.el./
CHATA STELLA
Česká Kanada
11.
900,-Kč
/+spotř.el./
TÝDENNÍ POBYT září, červen
 • TÝDENNÍ POBYT / říjen, listopad, duben, květen
 •   8.900,- Kč /+spotř.el./
 • VÍKENDOVÝ POBYT /pátek - neděle/
 • 4.900,- Kč /+spotř.el./
 • TÝDENNÍ POBYT Hlavní sezóna
 •   červenec - srpen  2024
 • 13.900,-Kč /+spotř.el./
CHATA FLÓRA
Šumava /Pohorsko
10.
500,-Kč
/+spotř.el./
TÝDENNÍ POBYT září, červen
 • TÝDENNÍ POBYT / říjen, listopad, duben, květen
 • 7.500,-Kč /+spotř.el./
 • VÍKENDOVÝ POBYT /pátek - neděle/
 • 4.500,- Kč /+spotř.el./
 • TÝDENNÍ POBYT Hlavní sezóna
 •   červenec - srpen  2024
 • 11.900,-Kč /+spotř.el./

Hlavní sezóna:
V hlavní sezóně je možno objednat pouze týdenní pobyty od soboty do soboty.
Hlavní sezóna 2024 začíná v sobotu 29.6.2024 a končí v sobotu 31.8.2024
........................................................................................................................................

Záloha za ubytování ve výši 50% je splatná do 5 pracovních dnů po provedení rezervace. V případě neuhrazení zálohy bude registrace zrušena a termín nabídnut jinému zájemci.
Doplatek je splatný nejpozději 14 pracovních dnů před plánovaným nástupem na stejný bankovní účet jako záloha.

Poplatek za psa ( max 2 psi) 100,- Kč na den, při týdenním pobytu 500,- Kč / týden.
K poplatku za pobyt vybíráme rekreační poplatek v souladu s vyhláškou obce Člunek.
Poplatek platí dospělí od 18ti do 70ti let a činí 20,-Kč na den.

Storno pobytu: do 30 dní před nástupem vrácení 100% ceny poté nevratná záloha 4.000,-Kč

 
UBYTOVACÍ PODMÍNKY
 

NÁSTUP NA UBYTOVÁNÍ: v 15,00 hod. Začátek ubytování se počítá dnem na rekreaci. Příjezd, resp. registrace na ubytování je možná od 15.00hod dne nástupu na ubytování, není-li s majitelem dohodnuto jinak. Při příjezdu Vás seznámíme s objektem a jeho zařízením a předáme klíče od chaty. 

UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ: do 10,00 hod Ubytování se opouští vždy do 10.00h posledního dne rekreace. Před opuštěním chaty je třeba, aby byl učiněn základní úklid.

Během užívání objektu je nutno dodržovat "Domovní řád"
* dodržovat noční klid od 22.00 - 7.00hod
* nestěhovat nábytek v chatě, po pokojích, ani z objektu ven
* při odchodu řádně zamykat všechny dveře
* šetřit energiemi a řádně pečovat o svěřený majetek
* udržovat pořádek, odpadky shromaždovat na místě k tomu určeném 
* Uvnitř chaty se nekouří * Domácí mazlíčci malého plemene jsou vítáni :-D ...............................................................................................................................................................................................................................

Náš objekt užíváte během pobytu na vlastní nebezpečí !
Nezodpovídáme za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), ztrátu či odcizení majetku, stejně jako za škody způsobené přírodními katastrofami apod. Doporučujeme před odjezdem uzavřít cestovní pojištění, které není součástí rekreace.
Zákazník je plně odpovědný za škody na užívaném objektu a jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit majiteli (nejpozději v den odjezdu).

Srdečně Vám děkujeme za respektování těchto podmínek a přejeme Vám krásnou dovolenou u nás.
Vyhledávání