APARTMÁN HOJNÁ VODA
Novohradské hory
14. 900,-Kč
/+spotř.el./
HLAVNÍ SEZÓNA /Týdenní pobyt/

AP 3 lůžka + 2 ložnice /2+1 lůžko/
 • VEDLEJŠÍ SEZÓNA /Týdenní pobyt/
  12.900,-Kč
 • VÍKENDOVÝ POBYT/pátek - neděle/
  5.900,-Kč

 • VELIKONOCE 29.3. - 1.4.2024
  6.900,-Kč

 • SILVESTR
  00,-Kč
CHATA STELLA
Česká Kanada
CHATA ANEŽKA
Šumava / Pohorsko
13.
900,-Kč
/+spotř.el./
HLAVNÍ SEZÓNA /Týdenní pobyt/
 • VEDLEJŠÍ SEZÓNA /týdenní pobyt/
  11.900,-Kč
 • VÍKENDOVÝ POBYT /pátek - neděle/4.900,- Kč

 • VELIKONOCE 29.3. - 1.4.2024
  5.900,-Kč
 •  
CHATA FLÓRA
Šumava /Pohorsko
11.
900,-Kč
/+spotř.el./
HLAVNÍ SEZÓNA /Týdenní pobyt/
 • VEDLEJŠÍ SEZÓNA /týdenní pobyt/
  9.500,-Kč
 • VÍKENDOVÝ POBYT /pátek - neděle/4.500,- Kč


Hlavní sezóna 2024 začíná:
Chata Stella, Flóra, Anežka -  od  so 29.6. - do so 31.8.
Apatmán Hojná Voda   - od so 29.6. - do so 31.8 léto + zimní sezóna: prosinec- únor /v zimní sezóně i víkendy pá-ne/
V hlavní sezóně je možno objednat pouze týdenní pobyty od soboty do soboty

Záloha za ubytování ve výši 50%
je splatná do 5 pracovních dnů po provedení rezervace. V případě neuhrazení zálohy bude registrace 
zrušena a termín nabídnut jinému zájemci.
Doplatek
je splatný nejpozději 30 dnů před plánovaným nástupem na stejný bankovní účet jako záloha.

Poplatky:
Kauce: při nástupu 3000,-Kč  /vratná v den odjezdu/
Poplatek za psa
100,- Kč/den, při týdenním pobytu 500,- Kč/týden.
Rekreační poplatek
k poplatku za pobyt vybíráme rekreační poplatek v souladu s vyhláškou obce
Poplatek platí dospělí od 18ti do 70ti let a činí 20,-Kč na den.
Spořebovaná energie

Storno pobytu: do 30 dní před nástupem vrácení 100% ceny , poté nevratná záloha 50% !!!

 
UBYTOVACÍ PODMÍNKY
 

NÁSTUP NA UBYTOVÁNÍ: v 15,00 hod. 
Začátek ubytování se počítá dnem na rekreaci. Příjezd, resp. registrace na ubytování je možná od 15.00hod dne nástupu na ubytování, není-li s majitelem dohodnuto jinak. Při příjezdu Vás seznámíme s objektem a jeho zařízením a předáme klíče od chaty. 
UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ: do 10,00 hod
Ubytování se opouští vždy do 10.00h posledního dne rekreace. 
Před opuštěním chaty je třeba, aby byl učiněn základní úklid.

Během užívání objektu je nutno dodržovat "Pravidla"
* dodržovat noční klid od 22.00 - 7.00hod
* nestěhovat nábytek v chatě, po pokojích, ani z objektu ven
* při odchodu řádně zamykat všechny dveře
* šetřit energiemi a řádně pečovat o svěřený majetek
* udržovat pořádek, odpadky shromaždovat na místě k tomu určeném 
* Uvnitř chaty se nekouří * Domácí mazlíčci malého plemene jsou vítáni :-D ...............................................................................................................................................................................................................................

Náš objekt užíváte během pobytu na vlastní nebezpečí !
Nezodpovídáme za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), ztrátu či odcizení majetku, stejně jako za škody způsobené přírodními katastrofami apod. Doporučujeme před odjezdem uzavřít cestovní pojištění, které není součástí rekreace.
Zákazník je plně odpovědný za škody na užívaném objektu a jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit majiteli (nejpozději v den odjezdu).

Srdečně Vám děkujeme za respektování těchto podmínek a přejeme Vám krásnou dovolenou u nás.
Vyhledávání